Hangi Doktora Muayene Olmalym
hangi hastala hangi blm bakar
hangi hastala hangi doktor bakar


Hastaneden randevu alacaz. Fakat o hastalmza hangi blm bakar bilemiyoruz. te bunlar gz nne alarak sizlere faydal olacan dndmz bir yaz hazrladk. Bazlar yle umarm faydasn grrsnz. imdiden tm hastalarmza gemi olsun dileklerimizi sunarz.

Dahiliye ( Hastalklar) :

* Az kuruluu
* Gs ars (buna bal sol kol ars)
* Sk idarara kma
* Karn ars
* Mide ars
* Mide eksimesi
* Gastrit
* shal Kabzlk
* Terleme
* (Tansiyon : Ba ars Ba dnmesi bulant kulak nlamas burun kanamas kalp arlar. Olarak sralanr.)

Kulak Burun Boaz (KBB) :

* Boaz ars
* Burun aknts
* Nezle
* itme kayb
* Kulaktan kan gelmesi
* Burun erilii
* Burunda ekil bozukluu
* Burundan kan gelmesi
* Horlama
* Kulak iltihab
* Saman nezlesi
* Sinzit
* Tkrk Bezi Hastalklar
* Uuk
* kulak arsna elik eden ba dnmesi
* Uzun sreli kulak aknts
* Ba dnmesi
* ene eklem hastalklar
* Kulak nlamas
* Aft

Kalp Damar Cerrahi :

* Gs ars ( buna bal sol kolda ar)
* Kalp
* Damar
* Damar sertlii
* arpnt
* Bacak damarlarnda siyahlama
* Ayaklarda morarma
* Bacaklarda ar

Enfeksiyon Hastalklar :

* Grip
* Sarlk
* Gz beyazlarnda sararmaidrar renginde koyulamaitahszlkbulant.
* Halsizlik Yorgunluk
* Karn ars ve buna bal shal
* Kabakulak
* Kpek kedi vb. hayvanlar tarafndan rk yada trmalanma halleri
* Byk dkdaTenyaparazit.
* Ayaa yada vucudun herhangi bir yerine pasl metal batmas
* ksrkbalgam
* Tayc sarlk
* Ateterleme (Brucella)
* Kene sokmas
* Ayaklarda / bacaklarda kzarklkilikar.

Genel Cerrahi (Hariciye) :

* Apandisit : ( ilk olarak karn st blgesinde ar ile balar Karn st blgesindeki ar hafifler ve karn sa alt blgesinde ar balar Karnda hissedilen arnn yava yava iddetlenmesi Karnda hissedilen arnn sreklilik kazanmas Ate Kalp atlarnda hzlanma tah kayb Mide bulants ve kusma )
* Memede ar
* Memede kollara doru yaylan ar
* Memede sertlik hissi
* Memede ele gelen sertlik
* Karn blgesinde ilik buna bal ar
* Gangren
* Basur
* Hemoroid
* nce barsak
* Kaln barsak
* Karacier
* Mide
* (Tiroid bezinin az almas); yorgunluk halsizlik uyuukluk ve uyku hali konsantrasyon bozukluusersemlik hissi depresyon sa dklmesi ciltte kuruma ve soukluk hissi kabzlk kilo alma gz kapaklar ve bacaklarda ilik terlemede azalma balmumu gibi cilt soua tahammlszlk meses kalnlamas ses kslmas konumada arlama reflekslerde azalma tansiyon kolesterol ykseklii ve nabz dkl adet dzensizlii hamile kalmada zorluk ocuklarda boy ksal ve gelime gerilii gibi belirtilerle kendini gsterir.
* Hipertiroidi ; sinirlilik ar heyecan duygusallk kilo kayb terleme ve vcut scaklnda artmaellerde titreme nabz saysnda ve tansiyonda art cilt terleme ve nemlilik hissi sa dklmesi scaa tahammlszlk barsak hareketlerinde artma adet dzensizlii gzde canl bak bazen tek gzde byme bazen ift grme eklinde ortaya kar.
* Vucudda et beni veya ya bezesi
* Siddetli karn ars
* Byk dk ile gelen kan
* Dnml olarak ishal ve kabzlk.
* Yaakar duyarllk barsak gazlar ve karnda doygunluk duygusu
* Sakaburga altnda bask sa krekkemiine kadaryansyan srt arlar sa omuz blgesindegerginlikler.
* Gbek blgesinde ar ve ilik
* Kaskta ar ve ilik

Nroloji :

* Hafza kayb
* Unutkanlk
* Kol ve bacaklarda uyuma hissi
* Ellerde titreme
* Parmak ularnda uyuukluk
* Vucudun sa veya sol tarafnda uyuukluk hissi
* Ba ars
* Fel
* Ba dnmesi
* Ba dnmesi
* Kaslma
* Bunama
* ift grme
* Yz ars
* Dengesizlik
* stemsiz hareketler
* Vcutta seyrime

Dermatoloji (Deri Hastalklar) :

* Sksk tekrar eden az ii yaralar
* Akne
* Bel soukluu
* Deri kanseri
* EgzamaAllerjik deri hastalklar
* Mantar
* Nasr
* Sa dklmesi
* Vcudun herhangi bir yerinde renk deiiklii (ala)
* Siil
* Sivilce
* Uuk
* Kant
* yilemeyen yada ge iyileen deri yaralar
* Cilt lekesi
* Benlerillerdoum lekeleri
* Trnak bozukluklar
* Ayakkoltuk alt terlemeleri
* Kl dnmesiar kllanma
* Sedef hastal
* Zona.

Ortopedi :

* Vucudun eklem yerlerindeki arlar
* Nemli havalarda hissedilen eklem arlar
* Ayak bilei burkulmalar
* Bacak Bel Boyun Ftk Kala arlar
* Kas Kemik Krklar
* Omurga Omuz Romatizma
* Siyatik
* Topuk dikeni
* Btn eklem arlar
* Ba kopmalar
* Lif kopmalar
* Kas arlar
* Dmelere bal kol ve bacak arlar

roloji (Bevliye):

* drar yaparken yanma hissi
* drar yolunda aknt.
* Sk idrara kma
* drar yapamama tkanma
* Bbrek taBel arsyla beraber bulant olmas
* Erken boalma
* Frengi
* ktidarszlk
* Ksrlk
* Mesane
* Penis Hastalklar
* Prostat
* Testislerde ar
* Gece sk sk idrara kalkma
* Kanl idrar yapma (Kanl ieme)
* Torbalarda ime
* Testislerde sertlikime
* Snnet derisinde ilikkzarklk.

Gs Cerrahi Hastalklar:

* Kaburga krklar
* Gs ars
* Nefes almada glk ve nefes alrken hrltl ses
* Nefes darl
* Zatrre
* Pnmoni
* Tberkloz
* ksre bal azdan kan gelmesi
* Youn kvaml balam karma
* Dme yada gse alnan darbe sonucu gs ars
* Gs ierisinde sv toplanmas
* Akcier Kanseri
* Gs duvar ekil bozukluklar
* Gs ii maligniteler
* Akcier apsesi
* Diafragma rahatszlklar
* Gs duvar tmrleri
* Soluk borusu rahatszlklar

Psikiyatri :

* Depresyon
* Gereksiz korkular
* Sosyalleme bozukluu
* Kekemelik
* Davran bozukluu
* Uyku bozukluu
* Uykusuzluk
* Huzursuzluk
* Tedirginlik
* Anksiyete Bozukluu(Kayg bozukluu.)
* Sosyal fobizgl fobi
* Kiilik bozukluklar
* Alkolmadde kullanmbamll
* renme gl
* Dikkat eksikliiHiperaktivite
* Panik atak
* izofreni
* nsominio (Uyku bozukluu)
* Davran bozukluuna kar gelen bozukluklar
* Bipolar bozukluk (ki ulu duygu durum bozukluu )(Mani depresyon)
* izoeffektif bozukluk
* Psikiyatrik hastalklarda tedaviler
* Davran bozukluuKar gelme bozukluu
* Mental Retardasyon (Zeka gerilii)

Gz Hastalklar :

* Uza grme gl
* Yakn grme gl
* Grme netlii bozukluu
* Arpack gz rahatszlna bal ba dnmesi
* Gzde kzarklk yanma hissi

* Gz kuruluu
* Ba ars ( grme bozukluuna bal)
* Ani grme kayb
* Gzde ani ortaya kan sinek uumalark akmalar
* Gzde apaklanma
* Gz arsbatma.

Kardiyoloji :

Bu rahatszlklarda kardiyoloji polikliniimize bavurun

* Gste tam yeri belli olmayan skma hissi
* Bu ar sol kola ve eneye doru yaylr
* Ar hareket etmekle artar dinlenirken azalr fakat gemez. Ar yarm saatten uzun srer.
* Aryla birlikte souk souk terleme ve mide bulants
* Nefes darl

Endokrinoloji :

* (Tiroid bezinin az almas); yorgunluk halsizlik uyuukluk ve uyku hali konsantrasyon bozukluusersemlik hissi depresyon sa dklmesi ciltte kuruma ve soukluk hissi kabzlk kilo alma gz kapaklar ve bacaklarda ilik terlemede azalma balmumu gibi cilt soua tahammlszlk meses kalnlamas ses kslmas konumada arlama reflekslerde azalma tansiyon kolesterol ykseklii ve nabz dkl adet dzensizlii hamile kalmada zorluk ocuklarda boy ksal ve gelime gerilii gibi belirtilerle kendini gsterir.
* Hipertiroidi (Tiroid bezinin ok almas) ise; sinirlilik ar heyecan duygusallk kilo kayb terleme ve vcut scaklnda artma ellerde titreme nabz saysnda ve tansiyonda art cilt terleme ve nemlilik hissi sa dklmesi scaa tahammlszlk barsak hareketlerinde artma adet dzensizlii gzde canl bak bazen tek gzde byme bazen ift grme eklinde ortaya kar.

Gastroenteroloji :

* Kabzlk
* shal
* Kusma
* Bulant
* Karn ars
* rritabl barsak sendromu
* Retrosternal yanma hissi (Gs ortasnda yanma hissi)
* Asit refls (Aza ac su gelmesi)
* Safra kesesi ars.
* Midede yanma hissi
* Midede ekime hissi
* Ar geyirme
* Ar gaz karma
* Mide hastalklar
* Barsak hastalklar
* Karacier hastalklar
* Safra kesesi ve yollar hastalklar
* Pankreas hastalklar
* Sarlklar
* Hepatitler

Fizik Tedavi :

* Arl eklem sorunlar
* Bel ve boyun arlar
* Kol dirsek el ve bilek arlar (sinir skmalar tenisi dirsei karpal tnel sendromu...) Elde-ayakta uyuma.
* Ayak ayak bilei arlar (hallux valgus dz tabanlk...)
* Eklemlerde kirelenmeDizde kirelenme.
* Disk hernileri (bel-boyun ftklar)
* Osteoporoz (kemik erimesi/zayfl)
* Fibromiyalji eitli kas hastalklarKas arlar.
* Romatoid artrit Ankilozan spondilit Romatizmal hastalklar
* Dier romatizmal hastalklar (yumuak doku romatizmas; tendinit eklem ve kas zorlanmalar...)
* Felli hastalar

Nefroloji :

* Gece sk sk idrara kalkma
* El ayaklarda ve gzlerde ime
* drar yapmada bozukluklar
* Arl idrar
* Uykuda idrar tutamama
* Bbrek hastalklarnn tedavisihipertansiyondiyabet ve aterosklerozun bbrek fonksiyonlarna kar koruyucu hekimlik hizmetlerison dnem bbrek hastalarnn destek tedavileri ve takibi hizmetleri verilmektedir.
* Bbrek iltihaplar(NefritPyelonefrit gibi)
* Bbrek yetmezlii(Akut veya kronik)
* drar yolu enfeksiyonlar
* Hipertansiyon (Bbrek kaynakl)

Plastik Cerrahi Blmnn lgilendii hastalklar:

* Deri kanserleri
* yilemeyen yaralar
* Deri yanklar
* Doumsal hasarlar
* Yank izleri
* Yark dudak
* Yark damak
* Meme bytme
* Meme kltme
* Gz kapa dkl
* Gz kapa hasarlar
* Et benleri;renkli benler
* Kulak ekil / bozukluklar
* Deri alar
* Ya alma
* Ya verme
* Burun ekil bozukluklar
* Deri genletirme (Kimyasal yntem)
* Deri krklklar iin Botoks uygulamalar Kuranak ademisi